Đối tượng tham gia: Tất cả ứng viên từ 18 tuổi trở lên, có hoàn cảnh khó khăn, Khiếm khuyết ngoại hình
Thời gian Casting: 16/01/2018
Thành phần Ban Giám Khảo: TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, TS.BS Man Koon Suh, TS.BS Hong Lim Choi
Cơ cấu giải thưởng:
Cuộc thi , là cơ hội cho tất cả các cá nhân có khuyết điểm về ngoại hình được biến đổi hoàn hảo.
Tổng giá trị giải thưởng lên đến 5 tỷ.
Ứng viên tham dự vui lòng gửi thông tin và bài dự thi đầy đủ bên dưới
Tôi đã đọc và đồng ý với thể lệ Chương trình (Mọi thông tin cam kết bảo mật)