Đối tượng tham gia: Tất cả ứng viên từ 18 tuổi trở lên, có hoàn cảnh khó khăn, Khiếm khuyết ngoại hình
Thời gian Casting: 29/06/2018
Thành phần Ban Giám Khảo: TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, TS.BS Man Koon Suh, TS.BS Hong Lim Choi, Hoa Hậu Hương Giang
Cơ cấu giải thưởng:
Cuộc thi , là cơ hội cho tất cả các cá nhân có khuyết điểm về ngoại hình được biến đổi hoàn hảo.
Tổng giá trị giải thưởng lên đến 50 tỷ.
Ứng viên tham dự vui lòng gửi thông tin và bài dự thi đầy đủ bên dưới
Tôi đã đọc và đồng ý với thể lệ Chương trình (Mọi thông tin cam kết bảo mật)